Kerstgroet en mededelingen
van de voorzitter:

Lieve koorleden,

Hier weer een berichtje van ons als bestuur.
Het jaar 2020 loopt lieverlede ten einde en wat een onwerkelijk
jaar is dit voor ons geweest.
Wie had kunnen denken dat we na de jaarvergadering van 9 maart jl. elkaar niet meer zouden
zien. We missen het zingen met elkaar enorm, juist nu de Kersttijd weer aangebroken is.
We hebben de vorige Kerst heerlijk gezongen in de Develhof, daar denken we in deze tijd
veel aan terug. Gelukkig gaat het met de koorleden goed, zoals we nu althans weten.
We hopen van harte dat we met z'n allen goed de winter doorkomen, en dat we in de loop
van 2021 elkaar weer zullen ontmoeten om te zingen. Het is nog steeds onzeker, maar we 
hopen en bidden dat het weer gebeurt.
Er zijn verschillende koorleden die toch hun lidmaatschap opgezegd hebben om diverse redenen.
Het is heel jammer en verdrietig dat we ze moeten missen, maar respecteren hun beslissing.
We wensen jullie een blij en gezegend Kerstfeest toe en alle goeds en gezondheid voor 2021.
Een hartelijke en lieve groet namens het hele bestuur.
Aga van Wingerden

ADVENTSBOODSCHAP
Zo lief had God de wereld, dat Hij zijn heerlijk licht,
Met grote stralenbundels op onze harten richt.
Zijn ster wil elk geleiden die luistert naar Zijn stem.
Hij voert hen naar de vreugde van `t Kind in Bethlehem
En iedere dag ontvangt ge van God een schone lei:
Zo lief heeft God de wereld, ja, U en ons en mij.

tekst: Nel Benschop 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

image

CGK De Groote Lindt

Gereformeerde Kerk De Develhof
Laan van Nederhoven 21
3334 BN Zwijndrecht

info@cgk-grootelindt.nl

Eerstvolgende activiteit

 

 Kerstgroet en mededelingen
 van de voorzitter 

Bekijk hiervoor de agenda